Skip to main content
logo-footer

Struktura kluba

Igor Dokoza
Predsjednik

Mirjana Krstić Arbanas
Dopredsjednik

Julija Vukušić
Tajnica

Sanja Krstić Pašić
Blagajnica

Izvršni odbor
Igor Dokoza – Predsjednik IO
Julija Vukušić
Mirjana Krstić Arbanas
Tanja Žic
Sanja Džaja Valković
Goran Šinković
Damir Grailach
Bojana Fike
Tajana Jevtić

Nadzorni odbor
Marko Bubalo – Predsjednik
Marin Nekić
Ivo Butković

Disciplinska komisija
Lorena Kovačiček – Predsjednica
Vana Persen
Helga Abramović

Likvidator
Jadranka Kučan