Skip to main content

Sportski kinološki klub Rijeka

Braće Pavlinić 26
51000 Rijeka
Registarski broj: 08001029
OIB: 71397317613
IBAN: HR3724020061100135629

Predsjednik kluba:

Igor Dokoza
Mob: +385.91.311.0003

Dopredsjednik kluba:

Mirjana Krstić Arbanas

Tajnica:

Julija Vukušić

info@skk-rijeka.com

Voditelj uzgoja:

Igor Dokoza

Blagajna:

Sanja Krstić Pašić